سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید . شعبه قلهک : 22630006 - 09014444124 شعبه سعادت آباد : 26760549 - 22381293

تست شنوایی ABR

تست شنوایی abr

درباره تست شنوایی ABR

در شرایط بالینی از تست ABR برای تخمین آستانه های شنوایی و ارزیابی های اتو نورولوژیک یعنی بررسی ضایعات احتمالی در طول عصب شنوایی و راههای شنوایی ساقه مغز استفاده می شود.

تخمین آستانه ها ازتست شنوایی ABR بیشتر در نوزادان ، کودکان ، بزرگسالان دارای معلولیت و متمارضین استفاده می شود. به دلیل اینکه در روشهای رایج ارزیابی آستانه ها مانند ادیومتری تن خالص ما نیازمند پاسخ های آگاهانه بیمار هستیم پس در بیمارانی که قادر به پاسخ دادن نیستند (نوزادان یا معلولین ) این روش برای تخمین آستانه بسیار چاره ساز است . همچنین افراد متمارض نیز در پاسخهای بدست آمده شرکتی ندارند و ما پاسخها را مستقیما از عصب می گیریم ، بنابراین نمی توانند از این روش مانند دیگر روشهای آستانه گیری سو استفاده کنند. در حال حاضر در ایران از این روش تست شنوایی ABR بیشتر برای تخمین آستانه های نوزادانی که در آزمون غربالگری مردود شده اند ، کودکانی که پس از گذشت چند سال از عمرشان هنوز سخن نگفته اند و متقاضیان معافیت خدمت عمومی که خواستار معافیت به دلیل کاهش شنوایی هستند و احتمال تعارض در آنها وجود دارد استفاده میشود . با وجود محاسن یاد شده ، این روش معایب نیز دارد . از معایب این روش تست شنوایی ABR این است که قادر به بررسی تمام فرکانس نیست و فقط طیف فرکانس ۱۰۰۰-۴۰۰۰ بررسی می شود . در حالی که در ادیومتری تن خالص طیف فرکانسی ۲۵۰ – ۸۰۰۰ و گاهی فرکانسهای بالاتر را نیز می توان بررسی کرد. همچنین انجام آن وقت زیادی می طلبد و به تجهیزات فراوانی نیاز دارد ، علاوه بر این شخص انجام دهنده باید تجربیات فراوانی در این زمینه داشته باشد.