سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید . شعبه قلهک : 22630006 - 09014444124 شعبه سعادت آباد : 26760549 - 22381293

سمعک عینکی

سمعک عینکی

سمعک عینکی :

اولین سمعک عینکی در دهه ۵۰ میلادی تولید شد.در سمعک عینکی همه اجزا در داخل دسته های قاب عینک قرار داده شده است.ورودی میکروفن در قسمت قوس دار عینک قرار دارد و دریافت کننده در قسمت صاف دسته عینک قرار گرفته است و بوسیله قالب در نوع هوایی به گوش وصل می شود و در نوع استخوانی برای بیمارانی که راههای هوایی آن به هر علتی مسدود است تنها از طریق نقطه اتصال عینک به استخوان پشت گوش ( هاسترئید ) انتقال صوت صورت می پذیرد که به این مدل سمعک استخوانی گفته می شود.

دو نوع سمعک عینکی آنالوگ و سمعک عینکی دیجیتال در بازار موجود است.