سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید . شعبه قلهک : 22630006 - 09014444124 شعبه سعادت آباد : 26760549 - 22381293

لوازم جانبی فوناک مخصوص کودکان

کیف فوناک

لوازم جانبی فوناک مخصوص کودکان

کیف کودک

در بردارنده تستر باتری، گیره نگهدارنده، رطوبت گیر و جعبه مخصوص آن، دمنده هوا برای اطمینان از باز بودن تیوب قالب، گوشی برای والدین یا پرستار کودک جهت چک کردن صدای سمعک و چندین عکس برگردان زیبا و متنوع همراه با یک کتابچه راهنما

گیره نگهدارنده سمعک

دو مدل دارد:
۱- مدل بندی، قابل استفاده برای انواع سمعک های پشت گوشی
۲- مدل مفتولی، فقط مخصوص سمعک های Naida و OK

Stick’n Stay

یک چسب دو طرفه برای نگه داشتن سمعک پشت گوش کودک

مینی هوک و قفل در باتری

تمام سمعک های پشت گوشی فوناک این امکان را دارند که با مینی هوک (هوک کوچک برای گوشهای کوچک) و سیستم قفل در باتری (برای جلوگیری از بلعیدن باتری توسط کودک) ارائه شوند. این امکانات جزء استاندارد سمعک ها نبوده و با هماهنگی و درخواست قبلی کارشناس ارائه می شوند.