سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید . شعبه قلهک : 22630006 - 09014444124 شعبه سعادت آباد : 26760549 - 22381293

نئوپلاسم گوش ميانی

نئوپلاسم گوش ميانی

نئوپلاسم گوش ميانی :

تومور گلوموس معمول ترين نئوپلاسم خوش خيم گوش ميانی می باشد آنها از بافت پاراگانگليون ( که به سلول هايی گفته می شود که از سلول های رويانی اعصاب حاصل می شوند.اگرچه اين تومورها در همه گروه های سنی رخ می دهند بيشتر در ميانسالان ديده می شود و به ندرت بدخيم می شود علائم اين تومورها به ماهيت عروقی و تمايلشان برای فاسد کردن بافت های اطراف مربوط می شود.به طور معمول بيماران با کاهش شنوايی انتقالی و وزوز نبض دار يک طرفه و جرم در گوش ميانی مراجعه می کنند.تمپانوگرام نوع  A با تغييرات دندان اره ای مختصر می باشد که در نتيجه ی تغييرات در کامپليانس غشای تيمپانيک که به جريان خون وجرم گوش ميانی مربوط است رخ می دهد تومورها ممکن است رشد کنند و نسبت به قبل بزرگتر شوند وممکن است باعث فلج اعصاب کرانيال مجاور شوند.اخيرا تکنيک سه بعدی جراحی پرتو يی نتايج خوبی را در کنترل پيشرفت اين تومورها نشان دادند.در اين تکنيک مقدار کمتری پرتو استفاده می شود زمان درمان کمتری نسبت به پرتو های قبلی در تلاش برای کاهش عواقب بعد از عمل مثل نکرز مغز استئو رادينوکروسيس .