سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید . شعبه قلهک : 22630006 - 09014444124 شعبه سعادت آباد : 26760549 - 22381293

وزوز هنجار یا فیزیولوژیک

وزوز هنجار یا فیزیولوژیک

وزوز هنجار یا فیزیولوژیک

وزوز هنجار مربوط به شنیدن اصوات هنجار بدن می باشد که در ظاهر از سر منشاء میگیرند.اگرافراد دارای شنوایی هنجار در محیطی کاملاً ساکت قرار گیرند و به دقت گوش دهند، اکثر آنها اصوات همهمه مانند یا بخصوصی را می شنوند که با تعریف ذکر شده باید این صداها را وزوز محسوب کرد، ولی این موارد بندرت وزوز بالینی خواهند بود. این اصوات به دلیل موم های هنجارمربوط به گردش خون در عروق یا لرزشهای عضلانی یا حتی اثر حرکت براونی هوا در اطراف گرد پرده تمپان و یا مایعات درون حلزون میتواند ایجاد شود. در وزوز هنجار کلیکهای ایجاد شده در اثر عمل بلع گاهی اوقات از نظر بالینی به عنوان وزوز توسط بیمار گزارش میشود. در بعضی موارد، وزوز فیزیولوژیک به صورت ضرباندار وجود دارد که این اثر میتواند بدلیل انسداد قسمتی از عروق ناحیه گیجگاه یا گوش و در اثر خوابیدن روی سطوح سفت تولید شود که این نوع از وزوز بدلیل ایجاد اثر انسداد در مجرای گوش تشدیدشده و دقیقاً همانند بهبود فرکانسهای پایین فرکانس ۱۰۰۰ هرتز به مقدار ۶ دسی بل که در اثر قرار دادن گوشیهای ادیومتر روی گوش اتفاق می افتد عمل می کند.