سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید . شعبه قلهک : 22630006 - 09014444124 شعبه سعادت آباد : 26760549 - 22381293

لوازم جانبی

سیستم بی سیم سمعک یونیترون

بی سیم یونیترون

سیستم بی سیم سمعک یونیترون سیستم بی سیم unifi سیستم...

بیشتربدانید

Smart Control لوازم جانبی سمعک یونیترون

smart control لوازم جانبی سمعک یونیترون

کنترل از راه دور تخصصی هوشمند که فراتر از تعویض...

بیشتربدانید

Smart Alert لوازم جانبی سمعک یونیترون

لوازم جانبی سمعک یونیترون

• کنترل از راه دور Smart Alert رابط بین سمعک...

بیشتربدانید

DAIلوازم جانبی سمعک یونیترون

Dai لوازم جانبی سمعک یونیترون

تمامی انواع وسایل جانبی تحت عنوان DAI (Direct Audio Inpu...

بیشتربدانید