سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید . شعبه قلهک : 22630006 - 09014444124 شعبه سعادت آباد : 26760549 - 22381293

DAIلوازم جانبی سمعک یونیترون

Dai لوازم جانبی سمعک یونیترون

تمامی انواع وسایل جانبی تحت عنوان DAI (Direct Audio Inpu ) با سمعک DAI دار متعلق به کمپانی Unitron همخوانی دارد. همچنین در سیستمهای FM مانند Phonak MLX  و برنامه ها و وسایل صوتی قابل استفاده است