سمعک های ریسوند
درباره آزمایش Ecog

آزمایش Ecog

درباره آزمایش Ecog

آزمایش Ecog و یا الکتروکوکلئوگرافی که در کلینیک شنوایی سمعک قلهک انجام میگیرد.

الکتروکوکلئوگرافی آزمایشی تخصصی است که پتانسیل های الکتریکی و سیگنال های تولید شده در حلزون در پاسخ به صدا را اندازه گیری می کند و برای تشخیص بیماری هایی که باعث تجمع مایع گوش داخلی می شود استفاده می شود و کاربرد ویژه در تشخیص افتراقی بیماری منییروهایدروپس آندولنف و شناسایی سرگیجه های محیطی دارد.

درآزمایش Ecog پاسخ از حلزون و عصب هشت دریافت و ثبت می شود و با محاسبه دامنه آنها با یکدیگر سلامت گوش داخلی و یا هرگونه اختلال مشخص می شود.

آزمایش الکتروکوکلئوگرافی با قرار دادن یک الکترود که متشکل از یک سیم، فتیله و اسفنج است در کانال گوش و در حد امکان نزدیک به حلزون گوش انجام میشود. سپس گوش با کلیک های متناوب از قطب بندی های مختلف و یا تن برست تحریک می شود.این تن های برست در گوش به ارتعاشات در گوش میانی تبدیل می شوندسپس به پیام های الکتریکی در گوش داخلی تبدیل و ثبت می شوند و  آزمایش Ecog با استفاده از نرم افزار کامپیوتری اندازه گیری می شوند. با بررسی دامنه امواج محتلف  می توان به مکان آسیب در حلزون پی برد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of