سمعک های ریسوند
انواع سمعک

انواع سمعک چیست؟

ابزار کمک شنوایی و انواع سمعک

این وسیله ی کمکی در اولین برخورد یک بلندگوی ساده است که مانند هر تقویت کننده دیگری از سه بخش اساسی میکروفن، تقویت کننده و یک گوشی تشکیل شده است.

  • میکروفن : انرژی صوتی را از محیط اطراف دریافت و به انرژی الکتریکی تبدیل نموده به تقویت کننده ارائه می کند.
  • تقویت کننده (آمپلی فایر) : انرژی الکتریکی خارج شده از میکروفن را دریافت و آن را تقویت می کند.
  • گوشی (رسیور): موج الکتریکی تقویت شده توسط آمپلی فایر را به موج صوتی تبدیل نموده و وارد محیط می نماید. (عکس میکروفن عمل میکند)

انرژی الکتریکی لازم برای انجام این عملیات در این وسیله توسط باطری تامین میگردد که خود داراری انواعی است.

انواع سمعک از نظر شکل ظاهر:

(Body Worn) B.Wالف: جیبی
این نوع دارای یک جعبه قابل تعبیه در جیب ف شامل میکروفن و آمپلی فایر است که میتواند از طریق سیم صدای تقویت شده را به گوشی (رسیورهای) یک یا دو گوش منتقل نماید.
(Behind the ear) B.T.E ب: سمعک پشت گو
این سمعک در پشت گوش قرار گرفته و صدای تقویت شده را از طریق لوله و قاب گوش به داخل مجرای گوش خارجی منتقل می نماید.
(Iu the ear) I.T.E ج: سمعک داخل گوش
با قرارگیری در داخل گوش  صدای تقویت شده را به داخل مجرای گوش ارجی انتقال میدهد.
(Iu the canal) I.T.C د: انواع سمعک داخل مجرا
انواع داخل مجرا کلاً در داخل مجرای گوش خارجی قرار می گیرد و صدای تقویت شده را به روی پرده کمپان میفرستد.
(Eye class) : سمعک عینکی
این نوع به دسته قاب عینک متصل میشود و دارای دو نوع هوایی و استخوانی است که مانند سمعک پشت گوشی بر پشت گوش تعبیه شده و از طریق لوله و قالب (سمعک عینکی هوایی) یا از طریق مرتعش شونده استخوانی (در سمعک عینکی استخوانی) صدا را به گوش منتقل میکند.

قالب سمعک:

این قالب برای انواع سمعک های جیبی و پشت گوشی با اهداف چند گانه زیر تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد.

  1. نگهداری گوشی سمعک جیبی یا پشت گوش بر روی گوشی
  2. کنترل و جلوگیری از باز خورد اکوستیکی (یا سوت زدن )
  3. فراهم ساختن مجرای مناسب انتقال صدای تقویت شده از این وسیله به مجرای خارجی گوش
  4. تعدیل اکوستیکی

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of