سمعک های ریسوند
تربیت شنوایی چیست؟

تربیت شنوایی چیست؟

تربیت شنوایی چیست؟

 • عبارت است از توسعه توانایی های افراد دچار آسیب شنوایی به منظور بهبود درک گفتار با استفاده از محرکات شنیداری وتفسیر تجربیات شنیداری
 • مجموع اقداماتی که جهت افزایش کارآیی و استفاده بهینه از باقی مانده شنوایی صورت می گیرد

اهداف کلی تربیت شنوایی

 • امکان آن فراهم می شود که فرد دچار آسیب شنوایی یاد بگیرد استفاده بهتری از سیگنال های شنیده شده گفتاری که به طور اعوجاج یافته می شنود بنماید
 • توسط این آموزش ، درک گفتار از طریق حس شنوایی می تواند با شرایط جدید یا تغییر یافته اخیر منطبق یا اصلاح شود حتی در بزرگسالان
 • فرد کم شنوا یاد می گیرد استفاده بهتری از علایم ثانویه

اهداف اختصاصی تربیت شنوایی

 • افزایش مهارت های ارتباطی
 • افزایش اعتماد بنفس نسبت به شنیده ها
 • افزایش گنجینه واژگان
 • تشخیص اجزای زنجیری و زبر زنجیری گفتار
 • کمک به ارتقای درک و تولید زبان آموزی
 • افزایش ظرفیت تولید گفتار ( ایجاد بازخورد )

 

نقش شنوایی شناس در تیم توانبخشی شنوایی

 

 • مدیریت گروه تخصصی توانبخشی شنوایی
 • ارزیابی مهارت های بازشناسی گفتار و شنوایی
 • انتخاب ، ارزیابی ، تطبیق ، کمک به سازگاری و ارایه وسایل کمک شنوایی به منظور تقویت صداها ، پیشگیری به موقع از عوارض سوء آسیب شنوایی و کمک به برقراری ارتباط
 • آموزش نحوه استفاده و مراقبت از وسایل کمک شنوایی به فرد یا خانواده وی
 • مشاوره با والدین کودک کم شنوا جهت افزایش آگاهی عمومی درباره کم شنوایی ، انواع سمعک ها ، انواع روش های ارتباطی و ….
 • ارزیابی ادیولوژیک ویژه کم شنوایان کاندید کاشت حلزون
 • تطبیق ، برنامه ریزی و انجام توانبخشی ادیولوژیک جهت استفاده بهینه از پروتز کاشت شده
 • پژوهش در حوزه ارزیابی و اجرای روش های مختلف توانبخشی
 • غربالگری گفتار و زبان ارزیابی عواملی که بر عملکرد ارتباطی تاثیر می گذارند به منظور شناسایی سریع افراد دچار اختلال ارتباطی

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of