سمعک های ریسوند
تست شنوایی

تست شنوایی

تست شنوایی :

برای این که شنوایی فردی ارزیابی گردد تستهای مختلفی با توجه به رده سنی فرد وجود دارد.

ادیومتری :

یکی از قدیمی ترین ، ساده ترین و در عین حال قابل اعتمادترین تست ادیولوژیک ، ادیومتری اصوات خالص یا PTA است.البته این تست نیازی به همکاری آزمایش شونده دارد و اگر نوزادی را بخواهیم تست شنوایی کنیم انجام ادیومتری امکان پذیر نمی باشد.

ادیومتری وسیله ی سنجش کمی و کیفی سیستم شنوایی است که بوسیله ی آن می توان مجموع آزمایشات مربوط به سیستم شنوایی را انجام داد.کار این وسیله ایجاد سیگنال های صوتی با فرکانس های خالص و با شدت های متفاوت است که می توان با کمک آن آستانه شنوایی هر فرد را در فرکانسهای مختلف بدست آورد.آستانه شنوایی عبارت است از کمترین مقدار انرژی صوتی است که بتواند باعث ایجاد احساس شنوایی شود.

 

آزمایش ادیومتری اصوات خالص شامل دو دسته زیر است :

الف) آزمایش انتقال راه هوایی

ب) آزمایش انتقال راه استخوانی

با ترکیب این دو رشته آزمایش می توان برآورد تقریبا کاملی از وضعیت شنوایی فرد بدست آورد.

 

 

آزمایش انتقال راه هوایی : (AC)

در این آزمایش تن های خالص از طریق هدفونی که بر روی گوشهای بیمار قرار داده می شود ، به بیمار ارائه می شود و آستانه های شنوایی در هر فرکانس و برای هر گوش بطور جداگانه بدست می آید.

فرکانسهایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند :

۲۵۰ _ ۵۰۰ _ ۱۰۰۰ _ ۲۰۰۰_۴۰۰۰ _۸۰۰۰ هرتز

آستانه های بدست آمده در این آزمایش نشان دهنده حساسیت گوش داخلی و عصب شنوایی و وضعیت کانال گوش خارجی و میانی است.

 

آزمایش انتقال راه استخوانی : (BC)

در این آزمایش تن های خالص از طریق یک ویبراتور استخوانی که بر روی زائد

هاماستوئید استخوان گیجگاهی بوسیله ی یک هدبند با فشار مناسب قرار داده می شود که به بیمار ارائه می گردد.

فرکانسهایی که در این آزمایش ارزیابی می شوند عبارتند از :

۲۵۰ _ ۵۰۰ _ ۱۰۰۰ _ ۲۰۰۰_۴۰۰۰ هرتز

در این آزمایش تا حدود زیادی فقط حساسیت گوش داخلی همراه با اعصاب شنوایی مورد بررسی قرار می گیرد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of