سمعک های ریسوند
روش استاندارد نمودن گزارشهای کنترل وزوز

روش استاندارد نمودن گزارشهای کنترل وزوز

روش استاندارد نمودن گزارشهای کنترل وزوز

 

پیچیدگی و بغرنجی مسئله وزوز ملاک خوبی برای استاندارد کردن شیوه گزارشها بوده است.گزارشهای موجود مبنی بر میزان تاثیر روشهای مختلف کنترل وزوز و بویژه روش اخیر یعنی دستگاه تحریک الکتریکی خارجی از لحاظ تاریخی ناهمگونیهایی را نشان می دهد.به همین منظور تهیه و تدوین برنامه های استاندارد شده برای محققان و متخصصان علوم شنوایی ، بویژه برای شناسایی و تعیین میزان تاثیر روش یا روش های کنترل وزوز کاملا ضروری به نظر می رسد.

 

موارد زیر به عنوان گامی برای شروع استاندارد کردن روشهای گزارشی و همچنین تعیین میزان تاثیر تحریکات الکتریکی جهت وقفه وزوز معرفی می شوند :

 

  • شناسایی نوع ( انواع ) وزوز
  • انتخاب بیمار

الف) عمومی : سن ، جنس ، اتیولوژی

ب) تخصص : قابلیت پوشش پذیری (منحنیهای فلدمن ) ، پاسخ حلزونی = دهلیزی ، پاسخ شنیداری ساقه مغز ( ABSR)

  • شناسایی شاخص های وزوز
  • شناسایی تحریک الکتریکی : محل تحریک ، شاخص های تحریک الکتریکی ، مدت زمان ارائه تحریک
  • تمایز اثر ( اثرات ) تحریک الکتریکی برای دوره کوتاه و بلند مدت در ارتباط با تحریک الکتریکی ، زمان وقوع اثر یا اثرات
  • تمایز وقفه های وزوز ، وقفه پایدار جزئی – وقفه پایدار کلی – وقفه پایدار کامل
  • پاسخ ادیومتری الکتریکی فرکانسهای بالا ( روش ( EHfA) : در نهایت تحریک الکتریکی برای وقفه وزوز باید بر اساس فهم و دانشی کامل ، شناخت عمیق و ارتباط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of