سمعک های ریسوند
گوش-نوزاد بهبود عملکرد مغز

روش هایی برای بهبود عملکرد مغز کودک کم شنوا

روش هایی برای بهبود عملکرد مغز کودک کم شنوا

مطالعات حاکی از آن است که اگر کودکان ناشنوا در سالهای ابتدایی زندگیشان با علامتها و نشانه های مختلف آشنا شوند در عملکرد ذهنشان تاثیرات مثبتی میگذارد.

این مطالعه نشان میدهد که توسعه تواناییهای زبانی از جمله نشانهها و نمادها می تواند در نوجوانی و بزرگسالی تاثیرات مثبتی بر نحوه یادگیری کودکان ناشنوا بگذارد. این مطالعه به این نکته اشاره میکند که اگر والدین این کودکان قبل از سن ۳ سالگی آنها را با نشانهها و علائم مختلف آشنا کنند، قدرت ذهن این کودکان افزایش مییابد.

بیشتر کودکان ناشنوا در محیطی به دنیا میآیند که بیشتر افراد مشکل شنوایی ندارند و به همین علت به وسیله علائم و نشانهها با این کودکان ارتباط برقرار نمیکنند و در نتیجه این کودکان نمیتوانند قبل از سن ۳ سالگی با این نشانههای آشنا شوند و عملکرد ذهن خود را بهبود بخشند.

هرچه کودمان دیرتر با این علائم آشنا شوند دیرتر آنها را فرا میگیرند و در یادگیری زبان نیز ممکن است با مشکلاتی روبهرو شوند و همچنین عملکردهای مغزشان نیز تا حدودی کند میشود.

تحقیقی که بر روی ۱۱۵ کودک ناشنوا انجام شد، نشان داد اگر در سنین ابتدایی بعد از تولد، کودکان با نشانهها و علائم آشنا شوند فعالیت مغزشان افزایش مییابد و یادگیری و فراگیری زبان در آنها سریعتر میشود. نتایج این تحقیق بر این نکته اشاره میکند که اگر کودکان از بدو تولد با نشانهها آشنا شوند عملکرد مغز و روند یادگیری آنها بهتر و سریعتر میشود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of