سمعک های ریسوند
عملکرد و ساختار گوش

ساختار و عملکرد گوش

ساختار و عملکرد گوش

گوش انسان شامل سه قسمت است:

  1. عملکرد گوش خارجی: شام لاله ، کانال گوش و پرده تمپان می باشد. گوش خارجی مانند یک قیف صداها را از اطراف به داخل سیستم شنوایی هدایت می کند.لاله گوش به جمع آوری امواج صدا کمک می کند. سپس کانال گوش ضمن تقویت جزئی صدا، آن را به طرف پرده گوش هدایت خواهد کرد. مجرای گوش دارای انحنا بوده و شکل منظمی ندارد و طول آن حدود ۵/۲cm است. قطر مجرای گوش هم در حدود ۸ میلی متر است.
  2. عملکرد گوش میانی: گوش میانی یک فضای پر از هواست که شامل کوچکترین استخوان های بدن می باشد. این استخوانچه ها ، چکشی ، سنوانی و رکابی نام دارند که از یک طرف به پرده گوش و از طرف دیگر به لایه نازک دیواره گوش داخلی چسبیده اند، همچنین گوش میانی از طریق شیپور استاش به حلق مرتبط است . شیپور استاش کمک می کند تا فشار هوا در گوش میانی با فشار هوای محیط مساوی باشد احساس فشار یا کیپی گوش هنگام سرماخوردگی یا هنگام سفر با هواپیما به علت بسته شدن شیپور استاش است.
  3. عملکرد گوش داخلی: در گوش داخلی صداهای ورودی ف توسط حلزون گوش دریافت می شود، حلزون پرشده است از مایعی که در این مایع ، مژکهای سلولهای مویی شناور هستند . امواج صوتی باعث حرکت این مایع و در نتیجه حرکت سلولهای مویی می شود . این سلولها در نهایت به عصب شنوایی متصلند که اطلاعات شنیداری را به قسمت شنوایی مغز منتقل می کند.

علل و انواع کم شنوایی:

کم شنوایی می تواند به دلیل آسیب به هر کدام از سه قسمت گوش می باشد. اگر کم شنوایی ناشی از وجود مشکلی در گوش خارجی یا میانی باشد به آن کم شنوایی انتقالی می گویند و اگر در اثر آسیب به گوش داخلی باشد کم شنوایی حسی – عصبی نامیده می شود که بیشترین نوع کم شنوایی از این نوع است . در برخی افراد، کم شنوایی ترکیبی از هر دو حالت است که کم شنوایی مختلط نامیده می شود.

علل کم شنوایی در گوش خارجی:

معمولاً میزان زیاد جرم گوش در گوش خارجی یا عفونت و التهاب کانال گوش می تواند باعث آسیب به گوش خارجی شود. اینگونه اختلالات معمولاً به راحتی قابل درمانند.

علل کم شنوایی در گوش میانی:

پاره شدن پرده گوش ، عفونت واتواسکروز (سخت شدن و تجمع کلسیم در اطراف استخوان رکابی گوش که مانع از حرکت آن میشود) از آسیبهای وارده به گوش میانی هستند.

بسیاری از مشکلات گوش خارجی و گوش میانی با دارو یا جراحی به طور موفقیت آمیز قابل درمان هستند و اگر هم نباشند با استفاده از سمعک ، فرد می تواند از باقی مانده عملکرد گوش شنوایی خود به خوبی استفاده کند.

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of