سمعک های ریسوند
acriva-2-1 اکریوا برنافن

سمعک آکریوا برنافن Acriva

سمعک آکریوا ی برنافن Acriva دارای شرایط ذیل می باشد :

خانواده سمعک  های آکریوا برنافن   ۷/ Acriva 9 یک مجموعه کامل و مناسب برای افراد مبتا به کم شنوایی ملایم تا شدید است.

این خانواده با نام سمعک آکریوا برنافن Acriva  شامل سمعک های سفارشی جدید مانند سمعک های IIC بسیار ظریف، CIC و CICP )سمعک داخل گوشی به همراه دکمه برنامه( است.
ویژگی ™Audio Efficiency در این سمعک شامل  دو تکنولوژی Frequency Composition™ )تراکم فرکانسی( و Adaptive Noise Reduction Plus )كاهنده نويز تطبيقی پلاس  ) است.

همه مدل های سمعک   ACRI  VA که دارای ارتباط دو گوشی ) )Binaural coordination هستند، امکان اتصال بی سیم به منابع صوتی خارجی را دارند.

Audio Efficiency™ )کارایی شنیداری( آکریوا برنافن  :

گفتار:

• پردازش سيگنال Channel Free™
• جهت يابی تطبیقی
True Directionality™ • در Acriva 9
• تراکم فرکانسی
)Frequency Composition™(

راحتی:

• حذف تطبيقی فيدبك پلاس
)Adaptive Feedback Canceller Plus(
• كاهنده نويز تطبيقی پلاس
)Adaptive Noise Reduction Plus(
• كاهنده نويز گذرا
)Transient Noise Reduction(
• ارتباط دو گوشی ) )Binaural Coordination

شخصی سازی:

• قابلیت اتصال بی سیم
• تارگت های مخصوص زبان
REMfit™ •
• برنامه مخصوص موسیقی در Acriva 9
• برنامه مخصوص سینما در Acriva 9

 

ویژگی ها

ويژگی های فنی:

• پردازش ديجيتال سيگنال تا پهنای باند ۱۰ يكلوهرتز
• دارای برنامه چند محيطی
• دارای قابلیت بهبود شرایط محیطی ) )Environment Optimizer
• برنامه تشخیص اتوماتيك تلفن در Acriva 9
• دایرکشنالیتی تطبیقی در فرکان سهای بالا مخصوص سمع کهای Acriva 9
• پوشش محافظ آب در سمع کهای پشت گوشی
• حفاظت در برابر گرد و غبار در سمعک های پشت گوشی ) )IP57
• ريموت كنترل RC-P
SoundGate 2 • برای ارتباط بلوتوث با تلفن و منابع صوتی

ويژگی های شخصی:

• حافظه ثبت اطلاعات ) )Data Logging
• برخوردار از قابلیت VC learning
• ولوم کنترل هوشمند در Acriva 9
• انتخاب برنامه های شنيداری در ۱۱ حالت برای سمع کهای Acriva 7
و در ۱۳ حالت برای سمع کهای Acriva 9
• ۴ برنامه شنيداری قابل برنامه ريزی
• آداپتور DAI/FM

 

acriva-3-2 آکریوا برنافن

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of