سمعک های ریسوند
nevara-1 نوارا برنافن

سمعک مدل نوارا برنافن Nevera

سمعک نوارا برنافن Nevera با ویژگی های منحصر به فرد خود :

خانواده سمعک نوارا برنافن  Nevera1 دارای مجموعه ای از ویژگ یهای پایه و اتصال به ریموت کنترل است و  همچنین سمعک مدل نوارا برنافن Nevera شامل مد لهای BTE، RITE و انواع سمعک های داخل گوشی می باشد.
سمعک نوارا برنافن ویژگیهای حذف تطبيقی فيدبك و نویز پاس، ردیابی نشانه های گفتاری و دایرکشنالیتی در این طبقه بندی سمعک های پایه موجود است.   امکان استفاده از اتصالات
آسان و بی سیم به افزایش رضایت بیمار منجر م یشود.

nevara-2-2 نوارا برنافن

 

ويژگی های فنی نوارا برنافن :

• پردازش ديجيتال سيگنال تا پهنای باند ۸ كيلوهرتز
• دارای برنامه چند محيطی
• کنترل کننده نویز کم شدت محیطی
• دایرکشنالیتی اتوماتیک
• برنامه تشخیص اتوماتيك تلفن
• پوشش محافظ آب در سمع کهای پش تگوشی
• حفاظت در برابر گرد و غبار در سمع کهای پشت گوشی
دارای معیار IP58 برای مد لهای CPx ،CP
دارای معیار IP57 برای مد لهای N و NR
• دارا ی تله کویل

ويژگی های شخصی سمعک مدل نوارا برنافن:

• حافظه ثبت اطلاعات ) )Data Logging
• انتخاب برنامه های شنيداری در ۷ حالت
• ۴ برنامه شنيداری قابل برنامه ريزی
• سازگار با RC-N ) تنها در مدل های مجهز به وایرلس(
• سازگار با FittingLink )تنها در مدل های مجهز به وایرلس(
• آداپتور DAI/FM برای مد لهای CPx و P

Audio Efficiency™ (کارایی شنیداری):

گفتار :

• پردازش سيگنال Channel Free™
• ردیابی نشان ههای گفتاری ) )Speech Cue Priority

راحتی:

• حذف تطبيقی فيدبک پلاس ) )Adaptive Feedback Canceller Plus
• كاهنده نويز تطبيقی پلاس ) )Adaptive Noise Reduction Plus
• ارتباط دو گوشی ) )Binaural Coordination

شخصی سازی:

• تارگت های مخصوص زبان
REMfit™ •

شرایط نگهداری:

• دما: ۱ تا ۴۰ درجه سانتیگراد
• رطوبت نسبی: ۵ تا ۹۳ درصد در رطوبت غیرمتراکم

شرایط مورد نیاز برای حمل سمعک

• دما و رطوبت نباید از حد مجاز زیر تجاوز کند
• دما: ۲۵ – تا ۶۰ + درجه سانتیگراد
• رطوبت نسبی: ۵ تا ۹۳ درصد در رطوبت غیرمتراکم

nevara-2 نوارا برنافن

PROGRAMMING EQUIPMENT

Nevara 1 are programmed with Bernafon Oasis, version 22.0 or higher, a NOAH compatible MS-Windows® based PC-fitting software. HI-PRO, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink3,
FittingLINK or nEARcom programming interface is required. FittingLINK can only be used with wireless styles. A stand-alone installation of Oasis is also possible.

Operating System

Microsoft® Windows® ۸٫۱, ۳۲/۶۴ bit, all editions
Microsoft® Windows® ۸, ۳۲/۶۴ bit, all editions
Microsoft® Windows® ۷, ۳۲/۶۴ bit, all editions
Microsoft® Windows Vista®, ۳۲/۶۴ bit, all editions
Microsoft® Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (all versions)
Noah 4.3 (minimum for Windows® ۸)
All versions of Noah 3 (not recommended)
Note: If you are using OAS software please use only versions with Noah Engine updated
to the minimum standard above.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of