سمعک های ریسوند

سمعک های Stride

سمعک های مدل Stride

سمعک های پشت گوشی و داخل گوشی یونیترون در سایز های مختلف

 

Unitron Hearing aids (2 سمعکUnitron Hearing aids (1) سمعک

 

 

 

در مدل های:

Stride 500

دارای ۶ کانال و ۶ باند

۴ برنامه دستی

میکروفن اتوماتیک

میکروفن جهت دار

پوشاننده وزوز

کنترل نویز باد

تلفن اتوماتیک

تلکویل

مقاوم در برابر آب و غبار

Stride 600

۱۰ کانال و ۱۰ باند

۲ برنامه اتوماتیک و سه برنامه دستی

قابلیت بلوتوث (وایرلس)

میکروفن جهت دار چند باندی

تلفن دو گوشی

پوشاننده وزوز

کنترل نویز باد

تلفن اتوماتیک

تلکویل

مقاوم در برابر آب و غبار

Stride 700

۱۶ کانال و ۱۶ باند

۵ برنامه اتوماتیک و سه برنامه دستی

قابلیت بلوتوث (وایرلس)

میکروفن جهت دار چند باندی

تلفن دو گوشی

پوشاننده وزوز

کنترل نویز باد

تلفن اتوماتیک

تلکویل

مقاوم در برابر آب و غبار

 

Stride 800

۲۰ کانال و ۲۰ باند

قابلیت Speech zone جهت متمرکز شدن سمعک ها بر روی گفتار (برای افزایش وضوح گفتار در محیط های شلوغ)

دارای برنامه My Music اتوماتیک برای لذت بیشتر از شنیدن موسیقی با کیفیت بالا

قابلیت بلوتوث (وایرلس)

میکروفن جهت دار چند باندی

تلفن دو گوشی

پوشاننده وزوز

کنترل نویز باد

تلفن اتوماتیک

تلکویل

مقاوم در برابر آب و غبار

 

Stride Pro

۲۰ کانال و ۲۰ باند

قابلیت Speech zone 2 جهت متمرکز شدن بر روی گفتار در ۳۶۰ درجه (برای افزایش وضوح گفتار در محیط های شلوغ)

دارای برنامه My Music اتوماتیک برای لذت بیشتر از شنیدن موسیقی با کیفیت بالا

قابلیت بلوتوث (وایرلس)

میکروفن جهت دار چند باندی

تلفن دو گوشی

پوشاننده وزوز

کنترل نویز باد

تلفن اتوماتیک

تلکویل

مقاوم در برابر آب و غبار

تمامی مدل های ذکر شده قابلیت اتصال به ریموت کنترل را دارند.

 

………………………………………………………………………………………………………..

سمعک های Moxi Fit

سمعک های سری RIC هستند

 

 

Unitron Hear ing aids (3 سمعکUnitron Hearing aids (4 سمعک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moxi Fit 500

دارای ۶ کانال و ۶ باند

۴ برنامه دستی

میکروفن اتوماتیک

میکروفن جهت دار

پوشاننده وزوز

کنترل نویز باد

تلفن اتوماتیک

تلکویل

مقاوم در برابر آب و غبار

Moxi Fit 600

۱۰ کانال و ۱۰ باند

۲ برنامه اتوماتیک و سه برنامه دستی

قابلیت بلوتوث (وایرلس)

میکروفن جهت دار چند باندی

تلفن دو گوشی

پوشاننده وزوز

کنترل نویز باد

تلفن اتوماتیک

تلکویل

مقاوم در برابر آب و غبار

 

Moxi Fit 700

۱۶ کانال و ۱۶ باند

۵ برنامه اتوماتیک و سه برنامه دستی

قابلیت بلوتوث (وایرلس)

میکروفن جهت دار چند باندی

تلفن دو گوشی

پوشاننده وزوز

کنترل نویز باد

تلفن اتوماتیک

تلکویل

مقاوم در برابر آب و غبار

 

Moxi Fit 800

۲۰ کانال و ۲۰ باند

قابلیت Speech zone جهت متمرکز شدن سمعک ها بر روی گفتار (برای افزایش وضوح گفتار در محیط های شلوغ)

دارای برنامه My Music اتوماتیک برای لذت بیشتر از شنیدن موسیقی با کیفیت بالا

قابلیت بلوتوث (وایرلس)

میکروفن جهت دار چند باندی

تلفن دو گوشی

پوشاننده وزوز

کنترل نویز باد

تلفن اتوماتیک

تلکویل

مقاوم در برابر آب و غبار

 

Moxi Fit Pro

۲۰ کانال و ۲۰ باند

قابلیت Speech zone 2 جهت متمرکز شدن بر روی گفتار در ۳۶۰ درجه (برای افزایش وضوح گفتار در محیط های شلوغ)

دارای برنامه My Music اتوماتیک برای لذت بیشتر از شنیدن موسیقی با کیفیت بالا

قابلیت بلوتوث (وایرلس)

میکروفن جهت دار چند باندی

تلفن دو گوشی

پوشاننده وزوز

کنترل نویز باد

تلفن اتوماتیک

تلکویل

مقاوم در برابر آب و غبار

 

 

سمعک های سوپر پاور MAX

Unitron Hearing aids (5 سمعک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       سمعک های با دوام بالا و قدرت خروجی بی نظیردر مدل های:

MAX E

۶ کانال و ۶ باند

قابلیت تراکم فرکانسی

میکروفن جهت دار

۴ برنامه دستی

تلفن اتوماتیک

قابلیت Automatic Power Manager جهت جلوگیری از آسیب به شنوایی

MAX 6

۶ کانال و ۶ باند

قابلیت تراکم فرکانسی

میکروفن جهت دار

قابلیت بلوتوث

۲ برنامه اتوماتیک

۳ برنامه دستی

تلفن اتوماتیک

قابلیت Automatic Power Manager جهت جلوگیری از آسیب به شنوایی

 

MAX 20

۲۰ کانال و ۲۰ باند

قابلیت تراکم فرکانسی

میکروفن جهت دار

قابلیت بلوتوث

۴ برنامه اتوماتیک

۳ برنامه دستی

تلفن اتوماتیک

قابلیت Automatic Power Manager جهت جلوگیری از آسیب به شنوایی

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of