سمعک های ریسوند
carista-1 کاریستا برنافن

سمعک کاریستا برنافن Carista

سمعک کاریستا برنافن Carista از شرایط زیر برخوردار است :

خانواده سمعک  های کاریستا از برنافن  ۳/ Carista 5  یک مجموعه کامل و مناسب برای افراد مبتا به کم شنوایی ملایم تا شدید است.

با استفاده از سمعک  های کاریستا برنافن Carista  این خانواده، بیماران تجارب شنیداری ارزشمندی را به کمک تکنولوژی های سطح بالا کسب می کنند.  این خانواده با نام سمعک  مدل کاریستا دارای ويژگ یهايی مانند کاهنده تطبیقی نویز پاس، حذف کننده فیدبک پاس و حذف کننده نویز گذرا است. اتصال وایرلس، با قیمتی مناسب در گستره متنوعی از سمعک های این خانواده ممکن شده است.  در سمع کهای Carist a5 مد لهای ITED و ITCPD با پردازش همزمان دوگوشی موجود است.

Audio Efficiency™ )کارایی شنیداری(:

 

گفتار:

• پردازش سيگنال Channel Free™
• دایرکشنالیتی تطبیقی

راحتی:

• حذف تطبيقی فيدبک پلاس
)Adaptive Feedback Canceller Plus(
• كاهنده نويز تطبيقی پلاس
)Adaptive Noise Reduction Plus(
• كاهنده نويز گذرا در مدل Carista 5
)Transient Noise Reduction(
• ارتباط دو گوشی ) )Binaural Coordination
• پردازش دو گوشی در مدل Carista 5
)Binaural Synchronization(

شخصی سازی:

• قابلیت اتصال بی سیم
• تارگت های مخصوص زبان
REMfit™ •

ویژگی ها

ويژگی های فنی:

• پردازش ديجيتال سيگنال تا پهنای باند ۸ يكلوهرتز
• دارای برنامه چند محيطی
• برنامه تشخیص اتوماتيک تلفن در مدل Carista 5
• پوشش محافظ آب در سمعک های پشت گوشی
• حفاظت در برابر گرد و غبار در سمعک های پشت گوشی ) )IP57

ويژگی های شخصی:

• حافظه ثبت اطلاعات ) )Data Logging
• انتخاب برنامه های شنيداری در ۱۲ حالت برای سمع کهای
Carista 5 و در ۱۰ حالت برای سمع کهای Carista 3
• ۴ برنامه شنيداری قابل برنامه ريزی
• آداپتور DAI/FM

carista-2 کاریستا برنافن

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of