سمعک های ریسوند
سمعک یونیترون سری Shine

سمعک یونیترون سری Shine

سمعک یونیترون سری shine

تکنولوژی برتر Trivantage جهت تامین شنوایی در محیطهای دشوار شنیداری  در سمعک یونیترون سری shine موجود می باشد . کمپانی یونیترون با گنجاندن مشخصات سمعکهای رده پیشرفته در سمعک Shine بهترین مدل سمعک در رده سمعکهای با قیمت منـاسب را ارائه نموده است. وجود این مشـخصات و تکنولوژیها راحتی و موفقیت شنیداری را برای بیمار شما تضمین مـی نماید، به این مشخصـات در سمعک یونیترون سری shine عنـوان TriVantage features اطلاق می گردد. بیماران شما چه برای بار اول باشد که از سمعک استفاده می کنند وچه سابقه استفاده از سمعک دیگری را داشته باشند انتخاب درست سمعک کلید کسب رضایتمندی ایشان است. در حالیکه در رده سمعکهای با قیمت مناسب مدلهای مختلفی جهت انتخاب موجود است اما همه آنها در یک سطح و مشابه هم نیستند. شما می بایست در انتخاب سمعک برای هر بیمار نیازهای وی را مورد توجه قرار دهید. یکی از سه پارامتر اصلی تکنولوژی Trivantage در سمعک یونیترون سری shine ویژه شنیدن اصوات ضعیف و با شدت کم است که Speech Enhancement LD نام دارد. همان طور که می دانیم شنیدن صداهای ضعیف در برخی شرایط برای همه و به ویژه افراد مبتلا به کم شنوایی بسیار دشوار می باشد، در بسیاری موارد فقط با کمی بلند تر شدن صدا ها می توان به راحتی آنها را قابل شنیدن نمود.

نحوه کارکرد سیستم Speech enhancement LD  در سمعک یونیترون سری shine

– افزایش وضوح گفتار در مواقع مورد نیاز

– سیستم Speech enhancement LD به طور پیوسته سیگنالهای رسیده به سمعک را جهت شناسایی سیگنالهای گفتاری مانیتور می کند و پس از شناسایی چنانچه آن سیگنال گفتاری به طور خودکار شدت آن سیگنال را افزایش می دهد .

– از ویژگیهای این سیستم در سمعک یونیترون سری shine اثر گذاری مطلق آن بر سیگنالهای گفتار است به صورتیکه بر دیگر صـداها موثر نمی باشد همچنـین افزایش بلنـدی سیگنـالهای گفتاری ضعیف توسط این سیستم بلافاصله و به طور اتوماتیک صورت می پذیرد.

– دومین پارامتر اصلی تکنولوژی Trivantage در سمعک یونیترون سری shine ، رهایی از اصـوات ناگهـانی و بلنـد است و Anti Shock نام دارد. ارائه تقویت به معنای آن است که علاوه بر افزایش شدت سیگنالهای گفتاری آگاهی از صداهای محیطی نیز افزایش یابد. اگرچه شنیدن صداهای محیطی در بسیاری موارد مطلوب است اما در مواردی مثل صدای برخورد قاشق و چنگال به ظرف ممکن است آزاردهنده باشد. در چنین مواردی معمولا افراد درجه ولوم سمعک خود را پایین می آورند که اگرچه واکنشی منطقی است اما در توانایی شنیداری ایشان خلل ایجاد می نماید.

– تکنولوژی Antishock موجود در  سمعک یونیترون سری shine راه حل مناسبی جهت برخورد با اصوات بلند و ناگهانی بدون اینکه بر شنوایی کلی افراد تاثیـر منفی داشتـه باشد را ارائـه می نماید. سیسـتم Anti shock بلافاصله و به صورت اتوماتیک اصوات بلند و ناگهانی را شناسایی کرده و از تاثیر آنها می کاهد بدون اینکه بلندی کلی صدای سمعک دستخوش تغییر گردد. با وجود سیستم Anti Shock بیماران درجه بلندی صدای سمعک را برای راحت شنیدن گفتار تنظیم می کنند و دیگر نگران آزار ناشی از اصوات بلند و ناگهانی نخواهند بود. بیماران راحتی شنیداری بیشتر و خستگی شنیداری کمتری را با وجود این سیستم تجربه خواهند نمود. وجود این سیستم موجب تامین رضایت بیمارانی که برای اولین بار از سمعک استفاده می کنند خواهد گردید.

– سومین پارامتر اصلی تکنولوژی Trivantage در سمعک یونیترون سری shine  مربوط به میکروفونهای جهت دار انطباقی آن است که باعث درک بهتر گفتار در محیطهای شلوغ می گردد . اکثریت افراد مبتلا به کم شنوایی برای شنیدن گفتار در محیطهای شلوغ دچار مشکل می شوند. نویز محیط در همه جا وجود دارد ولـی در برخی شرایـط تاثیر آن بیشتر است. درک ضعیـف صحبتهای دیگران در چنین مواردی باعث خجالت بیماران می شود و اغلب ایشان ترجیح می دهند از حضور در چنین محافلی اجتناب نمایند. مدل جدید میکروفونهای جهت دار که adaptive directional نام دارند بدون توجه به زاویه تولید نویز همواره نویز با شدت بیشتر را شناسایی می کند. این نویز چه از دو طرف فرد، چه از پشت سر و چه منبع نویز مانند ماشین متحرک باشد توسط میکروفون شناسایی شده و از شدت آن کاسته می شود تا فرد مبتلا به کم شنوایی بتواند حتی در محیطهای شلوغ هم به راحتی بشنود.

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of