سمعک های ریسوند
سیستم جانبی WaxBuster اتیکن

سیستم WaxBuster اتیکن

این فیلتر نیز مانند فیلتر Micro Wax Buster عمل می کند ولی از نظر اندازه کمی بزرگتر می باشد و به دلیل اندازه بزرگترش کمتر با جرم گوش مسدود می شود. تمیز کردن روزانه این فیلتر مانند Micro Wax Buster توصیه می شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of