سمعک های ریسوند
محافظ گوش مدل Securear زیمنس

محافظ گوش مدل Securear زیمنس

Securear برای هر کس منحصر به فرد است چرا که به صورت جداگانه مطابق با شکل کانال گوش هر فرد ساخته می شوند. متخصصین شنوایی شما securear را به طور انحصاری برای کوش شما تنظیم می کنند تا شما هیچ فشاری را بر روی گوش های خود احساس بکنید. هنگامی که securear به صورت صحیح بر روی گوش شما قرار گیرد. مانند پلاگ عمل میکند و صداهای بلند و بسیار خشن و را به طور قابل اطمینانی ضعیف می کند.

Securear از گوش های شما مراقبت و محافظت می کند این محصول در دو رنگ بژ و کرم موجود است.