سمعک های ریسوند
سمعک اتیکن مدل BTE Power

سمعک اتیکن مدل BTE Power

ویژگیهای اصلی

Ear simulator ۲cc coupler
Full-on gain, dB ۷۸ ۷۴
MPO, dB SPL ۱۳۸ ۱۳۴
Frequency range ۱۰۰-۶۹۰۰ ۱۰۰-۶۲۰۰

 

Battery consumption, mA ۰٫۸
Battery size ۱۳
Typ. battery lifetime (hrs.) ۲۸۰

 

مشخصات سمعک اتیکن bte power

توجه

  • فرد استفاده کننده باید توانایی جایگذاری قالب سمعک را در گوش داشته باشد
  • لازم است بطور مرتب قالب کنترل شود تا پارگی و سوراخی نداشته باشد