سمعک های ریسوند
سمعک اتیکن مدل Canal Power

سمعک اتیکن مدل Canal Power

ویژگیهای اصلی

Ear simulator ۲cc coupler
Full-on gain, dB ۵۴ ۴۵
MPO, dB SPL ۱۳۰ ۱۲۰
Frequency range ۱۰۰-۷۰۰۰ ۱۰۰-۶۳۸۰

 

Battery consumption, mA ۰٫۸
Battery size ۳۱۲
Typ. battery lifetime (hrs.) ۱۵۰

 

مشخصات سمعک اتیکن مدل Canal Power

افرادیکه می توانند از این سمعک استفاده کنند

  • افراد با کم شنوایی شدید
  • افرادیکه سمعک داخل گوشی محکم و مقاوم می خواهند

فواید استفاده از سمعک Ergo Canal Power

  • با این سمعک می توان از ونت های بزرگتر استفاده کرد
  • برای اکثر گوشها مناسب است
  • افرادیکه سمعک داخل گوشی می خواهند ولی مهارتهای دستی خیلی ظریف را نمی توانند انجام دهند
  • عمر طولانی باتری