سمعک های ریسوند
سمعک اتیکن مدل Canal

سمعک اتیکن مدل Canal

ویژگیهای اصلی

Ear simulator ۲cc coupler
Full-on gain, dB ۵۴ ۴۵
MPO, dB SPL ۱۲۷ ۱۱۸
Frequency range ۱۰۰-۶۸۰۰ ۱۰۰-۶۷۰۰

 

Battery consumption, mA ۰٫۷
Battery size ۳۱۲
Typ. battery lifetime (hrs.) ۱۶۰

 

ویژگی سمعک اتیکن مدل canal

افرادی که می توانند از این سمعک استفاده کنند

افرادیکه یک سمعک خوب با استفاده آسان می خواهند

افرادیکه سمعکی مطمئن می خواهند

عمر باتری طولانی

فواید استفاده از سمعک Ergo Canal

دارای مدل های متنوع همراه با ونت های مناسب است

برای اکثر گوش ها مناسب می باشد

افرادیکه مهارتهای دستی خوبی ندارند، به علت کاربرد آسان می توانند از این مدل سمعک استفاده کنند