سمعک های ریسوند
113130_392 چاقی و ناشنوایی

ناشنوایی بر اثر چاقی

چاقی میتواند موجب از دست دادن شنوایی افراد گردد.

پژوهشگران ۱۴۸۸ ‌جوان ‌۱۲‌تا ۱۹‌ساله را با استفاده ‌از داده‌های سطح مقطعی سنجش بررسی سلامت ملی و تغذیه مورد بررسی قرار داده‌اند.

 

به گفته آنان شاخص توده‌ی بدن از سدک پنجم تا هشتاد و پنجم وزن طبیعی از ۸۶ تا ۹۴ اضافه وزن و بیش از ۹۵ چاق تلقی شد. در ‌مقایسه با نوجوانان دارای وزن طبیعی، در نوجوانان چاق، فراوانی از ‌دست ‌رفتن حسی عصبی یک طرفه با فرکانس پایین (SNHL) و نیز SNHL دو‌طرفه با فرکانس پایین و یک طرفه و دو طرفه با فرکانس بالا بیشتر بود ولی این تغییرات ازنظر آماری قابل‌توجه نبود.

پژوهشگران می گویند: درآنالیز با چند متغیر که از نظر عوامل خطرساز متعدد شاهد داشت (مثل تماس با دود، فقر، تماس با صداهای مزاحم مختلف) چاقی به طور مستقل و قابل توجه با ۱٫۸۵ افزایش خطر از ‌دست ‌رفتن حسی عصبی یک طرفه با فرکانس پایین یک طرفه با فرکانس پایین همراه بود.

این پژوهش در مجله Laryngoscope به چاپ رسیده است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of