سمعک های ریسوند

وزوزگوش

تاریخچه وزوزگوش

افسانه های یونانی چنین بازگو می کنند که ائوس، الهه پگاهان با انگشتانی همچون گل سرخ ، گرفتار عشق تیتانوس پادشاه تروا شد. الهه آنچنان فرمانروا را دوست میداشت که برایش از زئوس درخواست جاودانگی کرد، اما در آن آتش اشتیاق فراموش کرد که برای فرمانروا جوانی ابدی نیز بخواهد . بنابراین با گذشت زمان، پیرتر و پیرتر، کوچک و کوچکتر شد ، کالبدش آب رفت و از هم گسیخت، تا بدان گاه که تنها جا مانده از او آوایی بدون تن بود، آوای تیرفایک زنجره واژه وزوزگوش یا Tinnitus از کلمه لاتینTinnire به معنی زنگ زدن اقتباس شده است. اولین نوشته های تاریخی در مورد درمان آن به قرن شانزدهم قبل از میلاد مسیح مربوط میشود که بر روی پاپیروسهای مصری به دست آمده است. وجود این مشکل به عنوان نشانه ای از اختلالات بالینی مختلف ، از آغاز علم طب شناخته شده و در کتابهای پزشکی نیز ذکر آن آمده است. به طوریکه بقراط حکیم که در قرون ۴ و ۵ قبل از میلاد مسیح می زیسته ، وزوز را به عنوان بخشی از نشانه های سندروم کلا مطرح نموده است. همچنین وی تاکید کرده است که وزوز توسط ضربانهای وریدی ایجاد می گردد ولی افت شنوایی همراه با وزوز را به دو علت نویز داخلی و تورم مغز نسبت می داد. سلسوس دانشمند معروف رومی در قرن اول میلادی ارتباط بین ایجاد وزوز و کم شنوایی را ذکر کرد و فرض نمدد گوشی در درون خود تولید صدای زنگ مانندی می کنند که از شنیدن اصوات خارجی ممانعت به عمل می آورد. جالینوس در قرن دوم میلادی در رابطه با سبب شناسی بیماریها، که شامل وزوز نیز می گردید به موارد اخلاط چهارگانه بخارات دماغیه اشاره کرده است. مدرسه طب سالرنو در قرن دوازده اطلاعات پزشکان یونان باستان ، رومی و عرب را گردآوری کرده و بطور مدونی به دانشجویان ارائه میکرد. در یکی از کتابهای این مدرسه ، عوامل ایجاد کننده وزوز شامل موارد ضربه ها، سقوط، مستی، سرما، حرکت، گرسنگی طولانی و استفراغ می شود. پاراسسوس در آلمان (۱۵۳۶ میلادی) برای اولین بار اصوات شدید مانند صدای شلیک تفنگ ، صدای زنگ شدید یا صدای گوش خراش آسیاب را عامل ایجاد وزوز دانست. دوورنی فرانسوی (۱۶۸۳) نظریه ای را که براساس تشریح و فیزیولوژی زمان خود استوار بود ارائه کرد وی متوجه دو نوع وزوز شد. یکی توسط بیماریهای عروقی تولید میشود و همزمان با ضربان قلب توسط دیگران نیز قابل شنیدن است که وی آن را وزوز واقعی نامید و دیگری که در اثر اختلالات گوش ایجاد شده و تقلیدی از صدای واقعی است که در نتیجه فرد را آزرده و پریشان می سازد و وی آن را وزوز کاذب نامید. ریونیوس در سال ۱۷۱۷ و گوتوکنو در سال ۱۷۶۰ اثر انقباضات عضلات گوش میانی را در تولید وزوز بیان داشتند. ایتارد در فرانسه (۱۸۲۱ میلادی) نظریه دوورنی (۱۶۸۳) را در مورد ایتولوژی وزوز اصلاح کرد. درست مثل همان کاری که فولر در آمریکا (۱۹۴۱-۱۹۲۶) انجام داد. فولوبین وزوز منسوب به ارتعاش فیزیکی(وزوز ارتعاشی) و وزوزی که با ارتعاشات فیزیکی یا مکانیکی رابطه ای ندارد (وزوز غیرارتعاشی) تفاوت گذارد. او وزوزگوش نوع دوم را مربوط به تحریکات بیوشیمیایی دانست ، اما نتوانست نوع آنها را تعیین و مشخص نماید.

تعاریف و طبقه بندی های وزوزگوش

مک فادن (۱۹۸۲) در کتاب «وزوز، حقایق ، تئوریی و درمان» در تعریف وزوز چنین آمده است که : « وزوز به عنوان تجربه آگاهانه ای از یک صدا معنی میشود که در سر فرد مبتلا ایجاد میشود» به این تعریف، عامل مهم دیگری نیز باید اضافه کرد و آن این است که «این صدا فاقد یک منشاء ارادی واضح می باشد.» براساس تعریف پیشنهادی سمپرزیوم وزوز که توسط بنیاد سیبا در سال ۱۹۸۱ مطرح شده است، «وزوز به عنوان صدایی شناخته می شود که بدون تحریک مکانرا کرستیکی یا سیگنال های الکتریکی احساس میشود.» در تعریف سیبا ، در مورد درک بعضی از اصوات سازمان یافته مثل موسیقی یا اصوات گفتاری نیز توضیح داده شده و این گونه اصوات را به عنوان توهم شنوایی مطرح کرده اند که اکثراً به بیماریهای روانی نسبت داده میشوند.

طبقه بندی وزوزگوش

به طور کلی، بررسی علائم طبی با طبقه بندی درست و صحیح آنها صورت می گیرد. برای علائم با علت مجهول بویژه وزوز، نیاز و اهمیت این موضوع بیشتراحساس میشود. بر این اساس مزایای طبقه بندی صحیح می تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. تمرکز در یافته ها و دانسته ها
  2. ایجاد پیوستگی بالینی و پیوستگی در اطلاعات تجربی
  3. شکل دادن یک بدنه و چارچوب برای آموزش و تحقیق

طبقه بندی وزوزگوش می تواند براساس مشخصات متفاوت آن مثل نشانه شناسی (زیر و بمی، تونال نویز پهنه کوتاه یا پهنه وسیع) محل ضایعه (گوش میانی، حلزون، مرکزی) ، شدت و تحمل (جبران شده، غیرقابل تحمل) ، دیرش و دوره (حاد و مزمن) انجام شود. هرگاه طبقه بندی انجام شده بتواند خط مشی و راهنمای خوبی برای انتخاب درمان یا قضاوت در مورد پیش آگهی اختلال یا بیماری را ارائه دهد ومفید و کارا تلقی خواهدشد. هیچ یک از طبقه بندی ها تاکنون به خوبی پاسخی برای همه سئوالات مطروحه باشد. ولی طبقه بندی براساس پاتوفیزیولوژی و اتیولوژی تا حدودی جامع تر بوده است. در سال ۱۹۹۵ یک گروه از محققین بین المللی به سرپرستی گری جاکوبسون و ماری مایکل پایه گذار نشستی تحت عنوان اجلاس بین المللی وزوز شدند که درآن جدیدترین توصیه های ثبت شده برای استاندارد کردن طبقه بندی های مربوط به وزوز مورد بررسی و ارائه قرار گرفت. در این قسمت ، طبقه بندی اخیر این اجلاس در مورد وزوز آورده میشود. طبقه بندی جدید وزوز در اجلاس بنیاد Ciba در سال ۱۹۸۱ برای اولین بار به تصویب رسید. بحث های تکمیلی و جدیدتر در مورد این طبقه بندی در سال ۱۹۹۲ توسط Daumanو Tyler ارائه و به تصویب این اجلاس رسید. آنها با چند روش مختلف وزوز را طبقه بندی کردند، اما استفاده از طبقه بندی براساس محل ناهنجاری در مناطق شنیداری یا مناطق ارتباطی دیگر را به عنوان بهترین و کاملترین شیوه طبقه بندی معرفی کردند. در طبقه بندی وزوزگوش براساس اتیولوژی ، بطور کلی چهارنوع وزوز، همراه با علل مربوط به هریک مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از:

  1. وزوز هنجار یا فیزیولوژیک
  2. وزوز ناشی از ناهنجاریهای موقتی
  3. وزوزهای محیطی کاذب
  4. وزوز پاتولوژیک

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of