سمعک های ریسوند
انواع وزوز کاذب گوش

وزوز کاذب

وزوز کاذب

اصواتی شبیه به وزوز هستند که تعریف ارائه شده در مورد وزوز شامل آنها نمیشود و غالباً دارای دو شکل اساسی هستند.

۳-الف) وزوز کاذب محیطی

گاهی اوقات شنیده شدن اصواتی از سوی بیماران گزارش میشوند که این اصوات در واقع وزوز نیستند و منشا محیطی دارند.گاه اصوات خارجی شبیه به وزوز بوده و بیمار را دچار مشکل میسازند در این زمینه ، میتوان به صدای زنگ یا هیس مانند سیم ها یا کابلها ، صدای انواع ماشینها یا وسایل خانگی (مثل یخچال)، صدای ناشی از عبور گازها و آبهای زیرزمینی ، ترافیک و … اشاره کرد. این موضوع میتواند توسط تاریخچه گیری دقیق مشخص شود. با توجه به اینکه این نوع وزوز فقط در اطاقها یا مناطق جغرافیایی خاص ممکن است شنیده شود و معمولاً این اصوات حداقل در فرکانس مربوط به زیر و بمی نویز در محدوده شنوایی طبیعی قرار می گیرند، میتوان آنها را مشخص ساخت. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که برخی از بیماران صدای وزوز واقعی خود را ، برعکس ، با اصوات محیطی اطراف اشتباه می گیرند، و تصور می کنند که صدای واقعی وزوزشان مربوط به محیط اطراف است.

۳-ب) وزوز کاذب تمارضی

این نوع از وزوزها بویژه در افرادی که در پی جبران خسارت و یا کسب توجهات بالینی بیشتر هستند ملاحظه میشود. اغلب در ارزیابی سایکو اکوستیکی وزوز سطوح بالایی از شدت را نشان میدهند و در تطابق های بعدی ، بلندی وزوز بسیار متغیر و اغراق آمیز به دست می آید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of