سمعک های ریسوند
ویژگی های سمعک اتیکن مدل syncro

ویژگی های سمعک سینکرو

تنظیم تراکم گفتار سمعک سینکرو

سمعک سینکرو از استراتژی استفاده می کند که گفتار را در ۸ کانال فرکانسی با نقاط زانویی مختلفی متراکم می سازد. نتیجه این استراتژی یکنواخت شدن پاسخ فرکانسی و در نهایت افزایش چشمگیر کیفیت صدا در سطوح مختلف شدتی می باشد. بدین منظور سینکرو به ازای شدت های متفاوت ورودی از تدابیر مختلف تراکمی استفاده می کند.

صداهای کم شدت

در سمعک سینکرو، به منظور افزایش قدرت شنوایی، صداهای کم شدت بیشتر تقویت می گردند که باعث افزایش قدرت شنوایی از فواصل دور نیز می شود. (Listening Distance)

صداهای با شدت متوسط

در سمعک سینکرو اصوات با شدت متوسط، کمتر تقویت می شوند و بیشتر متراکم می گردند. و سعی بر این است که این اصوات در سطح راحتی شنوایی بیمار قرار گیرند.

صداهای با شدت زیاد

در سمعک سینکرو اصوات شدید کمتر متراکم می شوند و تقویت خطی تر صورت می گیرد و این امر به منظور حفظ داینامیک رنج (Dynamic Range) سیگنال های گفتاری و در نهایت افزایش درک گفتار در محیط های سخت شنوایی است.

Syncro Power سمعک

این سمعک برای افراد کم شنوای شدید امکان استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی را در راستای درک بهتر گفتار فراهم می سازد. همچنین این سمعک مانند سایر مدل های سمعک Syncro به مدار کنترل کننده نویز محیط و دایرکشنالیتی اتوماتیک مجهز است.

دایرکشنالیتی ۲ وضعیتی

تحقیقات نشان می دهد که افراد با کم شنوایی شدید نیز می توانند از فواید دایرکشنالیتی استفاده کنند، اما کاهش فرکانس های بم ناشی از اعمال دایرکشنالیتی، درک گفتار آنها را کاهش می دهد.

سمعک سینکرو برای حل این مشکل از دو وضعیت دایرکشنال بنام Surround و Split استفاده می کند .

در وضعیت دایرکشنال Split، دایرکشنالیتی فقط در فرکانس های بالای ۱۰۰۰ هرتز صورت می گیرد و بدین ترتیب در تقویت فرکانس های بم تغییری صورت نمی گیرد و در نتیجه کیفیت صدا تغییری نمی کند. همچنین این سیستم منابع چندگانه نویز را حذف می کند و باعث دسترسی بهتر به سیگنال های گفتاری می شود.

کنترل نویز

سمعک سینکرو از تکنولوژی Tristate Noise Management جهت کاهش نویز استفاده می کند. این سیستم ترکیبی از تکنولوژی “گفتاریاب” و مدار کاهش دهنده نویز بر اساس مدولاسیون است که بیشترین درک گفتار همراه با آرامش صوتی را برای فرد استفاده کننده فراهم می سازد.

این سیستم در ۳ نوع شرایط صوتی کار می کند:

گفتار در سکوت، گفتار در نویز و نویز

تغییر در این وضعیت ها به آرامی صورت می گیرد بطوریکه هیچ تغییری در کیفیت صدا بوجود نمی آید.

این سیستم در شرایط “گفتار در نویز” سیگنال های گفتاری را بخوبی از درون نویز ردیابی می کند و نویز را کاهش می دهد. بطوری که درک گفتار فرد به حداکثر می رسد.

کنترل ۳ مرحله ای نویز محیط

سیستم های کاهش دهنده نویز برای کاهش آزار و اذیت ناشی از نویزهای با شدت بالا طراحی شده اند، اما متأسفانه در بعضی شرایط درک گفتار را نیز کاهش می دهند.

سمعک سینکرو با استفاده از تکنولوژی ۳ مرحله ای کاهش نویز این مشکل را برطرف کرده است. این سیستم ترکیبی از تکنولوژی گفتار یاب به همراه سیستم کاهش نویز بر اساس مدولاسیون در ۸ کانال فرکانسی است که تعادل مناسبی را بین درک گفتار و آرامش صوتی پدید می آورد.

با استفاده از این سیستم، نویز محیطی کاهش یافته و گفتار به حداکثر مقدار ممکن تقویت می شود و بدین ترتیب درک گفتار فرد به حداکثر می رسد.

این سیستم بین ۳ وضعیت صوتی: گفتار در سکوت، گفتار در حضور نویز و محیط های نویزی تغییر وضعیت می دهد.

گفتار در سکوت: در این حالت سیستم کاهش نویز عملکردی ندارد و گفتار دست نخورده باقی می ماند و مدار گفتار یاب همچنان گفتار را ردیابی می کند تا حداکثر شنوایی بدست آید.

گفتار در حضور نویز: نویز طوری کاهش می یابد که سیگنال های گفتاری دست نخورده باقی بماند.

محیط های پر از سر و صدا و نویزی: کاهش نویز با شدت بیشتری اعمال می شود. در این حالت مدار گفتار یاب بطور پیوسته حضور گفتار را ردیابی می کند تا به محض حضور گفتار در محیط میزان کاهش نویز مطابق با گفتار، اعمال شود

تقدم در پردازش گفتار

۳سیستم فوق العاده برای رسیدن به یک هدف

(درک بهتر گفتار)!

تقدم در پردازش گفتار (تکنولوژی VPP) در قلب سمعک سینکرو قرار گرفته است. این تکنولوژی شامل ۳ تکنولوژی دیگر است که در ترکیب با همدیگر، هدف اصلی سینکرو را که “بالا بردن نسبت سیگنال به نویز در هر لحظه از زمان می باشد” برآورده می سازد.

تکنولوژی هوش مصنوعی عملکرد سیستم VPP را کنترل می کند و هدف کلی، دستیابی به درک گفتار بهتر افراد کم شنوا می باشد.

دایرکشنالیتی انطباق پذیر در همه باندهای فرکانسی

سمعک سینکرو از این تکنولوژی برای تفکیک سیگنال به ۴ باند فرکانسی استفاده می کند. بدین ترتیب سمعک می تواند زمان بیشتری را در وضعیت دایرکشنال بماند و همچنین منابع نویز چندگانه را بطور همزمان کاهش دهد.

۳ وضعیت دایرکشنالیتی

سمعک سینکرو می تواند در ۳ وضعیت دایرکشنال تغییر حالت دهد که عبارتند از:

وضعیت Surround یا غیر دایرکشنال

وضعیت دایرکشنالیتی Split

وضعیت دایرکشنالیتی کامل

دایرکشنالیتی Split، عملکرد دایرکشنالیتی را به سطوح شدتی پائین نیز گسترش می دهد. (مثال: صدای وزش باد با شدت متوسط)

این سیستم در ۴ باند فرکانسی عمل می کند و سمعک سینکرو را قادر می سازد تا نویزهای چندگانه را تا حداکثر ۴ منبع نویز، کاهش دهد.

دایرکشنالیتی Split، دایرکشنالیتی جدیدی است که در آن فرکانس های بم، در حالت غیردایرکشنال باقی می مانند ولی فرکانس های بالا و میانه از دایرکشنالیتی adaptive برخوردار می گردند. این نوع دایرکشنالیتی فوایدی را در بر دارد. از جمله اینکه دایرکشنالیتی می تواند در سطوح پائین تر شدتی و حتی در محیط هایی که وزش باد با شدتی متوسط در آنها جریان دارد، اعمال شود. تغییر بین ۳ حالت دایرکشنالیتی به آسانی رخ می دهد بطوریکه در کیفیت صدا به هیچ وجه تغییری اتقاق نمی افتد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of