سمعک های ریسوند
آشنایی با داروها

آشنایی با داروها

آشنایی با داروها

 • آ.س.آ
  رقیق کننده خون
 • آتورواستاتین
  چربی خون
 • آتنولول
  فشارخون
 • آزیترومایسین
  آنتی بیوتیک
 • آسیکلوویر
  ضدویروس
 • آکاربوز
  قند خون
 • آلبندازول
  ضد انگل
 • آلپرازولام
  اعصاب
 • آلوپورینول
  نقرس
 • آمانتادین
  ضدویروس
 • آمپی سیلین
  آنتی بیوتیک
 • آملودیپین
  فشار خون
 • آموکسی سیلین
  آنتی بیوتیک
 • آمی تریپتیلین
  اعصاب
 • امینوفیلین
  گشادکننده برونش
 • آمیودارون
  ضد آریتمی قلبی
 • آمیکاسین
  آنتی بیوتیک
 • آنتوم
  چربی خون
 • اُ.ر.س
  اسهال
 • اِچ دی
  ضدبارداری
 • ارگوتامین
  میگرن
 • اریترومایسین
  آنتی بیوتیک
 • اِزیتمایب
  چربی خون
 • اسپیرونولاکتون
  فشارخون
 • استازولامید
  فشار
 • اُفلوکساسین
  آنتی بیوتیک
 • اُگزازپام
  اعصاب
 • اکسپکتورانت
  خلط آور
 • اُکسی بوتینین
  مجاری ادرار
 • الانزاپین
  اعصاب
 • انالاپریل
  فشار
 • اندانسترون
  ضد تهوع
 • ایبوپروفن
  مسکن
 • ایندومتاسین
  مسکن
 • بکمپلکس
  ویتامین
 • باکلوفن
  شل کننده
 • بتامتازون
  ضدالتهاب
 • بتاهیستین
  سرگیجه
 • برم هگزین
  خلط آور
 • بلادونا پی بی
  گوارشی
 • بوسپیرون
  اعصاب
 • بیزاکودیل
  ملین
 • بکلومتازون
  ضدالتهاب
 • پانکراتین
  معده
 • پرازوسین
  فشارخون
 • پردنیزولون
  ضدالتهاب
 • پرفنازین
  اعصاب
 • پرمترین
  شپش و گال
 • پروپرانولول
  فشار و تپش قلب
 • پرومتازین
  آلرژی
 • پسودوافدرین
  ضداحتقان
 • پلانتاژل
  اسهال
 • پیروکسیکام
  مسکن
 • پیراستام
  اعصاب و محرک مغز
 • پریمیدون
  تشنج
 • تامسولوسین
  پروستات
 • تاموکسیفن
  هورمونی
 • تتراسایکلین
  آنتی بیوتیک
 • تتراکایین
  بی حس کننده موضعی
 • ترازودون
  اعصاب
 • ترازوسین
  فشارخون
 • ترامادول
  مسکن
 • ترانزامیک اسید
  ضدانعقاد
 • تری فلوپرازین
  اعصاب
 • تریامیسنولون
  ضدالتهاب
 • تریپل سولفا
  آنتی بیوتیک
 • تری هگزیفنیدیل
  اعصاب
 • تریامترن اچ
  فشارخون
 • تستوسترون
  هورمونی
 • توپیرامات
  اعصاب
 • توسیان
  ضدسرفه
 • تولمتین
  مسکن
 • تیمولول
  بتابلاکر
 • تیکلوپیدین
  پلاکت
 • جم فیبروزیل
  چربی خون
 • جنتامایسن
  آنتی بیوتیک
 • جینسینگ
  تقویتی
 • داکسی سایکلین
  آنتی بیوتیک
 • دانازول
  هورمونی
 • دایجستیو
  معده
 • دایمتیکون
  معده
 • دکسپانتونول
  آنالوگ ویتامین ب
 • دکسترومتروفان
  ضد سرفه
 • دگزامتازون
  ضدالتهاب
 • دورزولامید
  کاهش فشار داخل چشم
 • دوکسپین
  اعصاب
 • دونپزیل
  آلزایمر
 • دی پیریدامول
  فشارخون
 • دی سیکلومین
  ضداسپاسم
 • دیازپام
  اعصاب
 • دیفن هیدرامین
  انتی هیستامین
 • دیفنوکسیلات
  ضداسهال
 • دیلتیازیم
  فشارخون
 • دیکلوفناک
  مسکن
 • دیمن هیدرینات
  آنتی هیستامین
 • رالوکسیفن
  هورمونی
 • رانیتیدین
  معده
 • ریتالین
  بیش فعالی
 • ریسپریدون
  اعصاب
 • زینک اکسید
  سوختگی
 • سالبوتامول
  ریه
 • سایمتیدین
  معده
 • سیتریزین
  آلرژی
 • سرترالین
  اعصاب
 • سفالکسین
  آنتی بیوتیک
 • سفازولین
  آنتی بیوتیک
 • سفتریاکسون
  آنتی بیوتیک
 • سفکسیم
  آنتی بیوتیک
 • سلکوکسیب
  مسکن
 • سنکل
  کلیه
 • سولفاسالازین
  ضدالتهاب گوارشی
 • سوماتریپتان
  میگرن
 • سولفاستامید
  انتی بیوتیک
 • سیپروفلوکساسین
  آنتی بیوتیک
 • سیپروهپتادین
  آلرژی- اشتها آور
 • سیتالوپرام
  اعصاب
 • سیمواستاتین
  چربی خون
 • سیناریزین
  سرگیجه
 • فاموتیدین
  معده
 • فروس سولفات
  قرص آهن
 • فرفولیک
  آهن+ فولیک اسید
 • فلوسینولون
  ضدالتهاب
 • فلوتیکازون
  آسم
 • فلورازپام
  اعصاب
 • فلوکستین
  اعصاب
 • فلووکسامین
  اعصاب
 • فنازوپریدین
  ضددرد مجاری ادرار
 • فنوباربیتال
  اعصاب
 • فورزماید
  فشارخون
 • فنی تویین
  اعصاب
 • فنیل افرین
  ضد احتقان بینی
 • فیناستراید
  پروستات- ریزش مو
 • کاپتوپریل
  فشار
 • کاربامازپین
  اعصاب
 • کارمینت
  نفخ
 • کارودیول
  فشار
 • کالامین دی
  ضدخارش و التهاب
 • کالاندولا
  ضدالتهاب و ترمیم کننده پوست
 • کتوتیفن
  آنتی هیستامین
 • کتوکونازول
  ضدقارچ
 • کروتامیتون
  گال و خارش
 • کلاریترومایسین
  آنتی بیوتیک
 • کلرامفنیکل
  آنتی بیوتیک
 • کلرفنیرامین
  انتی هیستامین
 • کلردیازپوکساید
  اعصاب
 • کلسیم د
  ویتامین
 • کلشی سین
  نقرس
 • کلماستین
  آنتی هیستامین
 • کلوگزاسیلین
  آنتی بیوتیک
 • کلونازپام
  اعصاب
 • کلومیفن
  هورمونی
 • کلیدینیوم سی
  معده
 • کلیندامایسین
  آنتی بیوتیک
 • کوتریموکسازول
  آنتی بیوتیک
 • کوآموکسی کلاو
  آنتی بیوتیک
 • گاباپنتین
  مسکن دردهای عصبی
 • گایافنزین
  خلط آور
 • گلی بن کلامید
  قند خون

 

 • گلیکلازید
  قند خون

 

 • لاکتولوز
  ملین
 • پلوراتادین
  آنتی هیستامین
 • لورازپام
  اعصاب
 • لوزارتان
  فشار
 • لووتیروکسین
  کم کاری تیرویید
 • لوودوپا
  اعصاب
 • لیتیوم کربنات
  اعصاب
 • ماپروتیلین
  اعصاب
 • مبندازول
  ضدانگل
 • مترونیدازول
  آنتی بیوتیک

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of