سمعک های ریسوند

سمعک Syncro Power

سمعک Syncro Power

ویژگی های سمعک اتیکن مدل syncro